Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Κατάδυσης

Η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, έλαβε Διαπίστευση για την Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Κατάδυσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης συμφώνως Πιστοποιητικού Διαπίστευσης.

Με την παραπάνω μεθόδευση η ΔΥΚ πλέον αποτελεί τον μοναδικό φορέα πιστοποίησης σε θέματα καταδύσεων των Ελληνικών Ε.Δ.

Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα ώστε να μπορεί να πιστοποιήσει όχι μόνο φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα, δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα σύνδεσης τους με έναν δημόσιο οργανισμό που κατέχει ιδιαίτερη θέση και εμπειρία σε θέματα καταδύσεων.

Τηλέφωνο για επικοινωνία: 2105531817

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΠΠΥΕΚ/ΔΥΚ αποτελούν τα κάτωθι Ευρωπαϊκά πρότυπα

ΕΝ 14153-1

Supervised Diver

ΕΝ 14153-2

Autonomous Diver

ΕΝ 14153-3

Dive Leader

ΕΝ 14413-1

Scuba instructor level 1

ΕΝ 14413-2

Scuba instructor level 2

Κανονιστικά έγγραφα

Τα Κανονιστικά έγγραφα που περιγράφουν την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Κατάδυσης της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΠΠΥΕΚ/ΔΥΚ) είναι τα

Για τους ενδιαφερόμενους φορείς

Υποψήφιους δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση δίνονται λεπτομέρειες με τα κάτωθι: