Πληροφορίες για το Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ ιδρύθηκε υπό μορφή αθλητικού σωματείου το έτος 1992 και αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο στην Ελλάδα, έχοντας στους κόλπους του χιλιάδες Βατραχανθρώπους (ΟΥΚ) , που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και έλαβαν πτυχίο Υποβρυχίου Καταστροφέα, μονίμους και εφέδρους, εν ενεργεία και μη.

Ο ΣΕΒ έχει αναπτύξει πολυποίκιλη δράση τόσο στον τομέα της υποστήριξης των δικαιωμάτων των Βατραχανθρώπων, με τη διεκδίκηση και επιτυχία αναγνώρισης της αξίας του πτυχίου ΥΚΤ για εκπαίδευση αυτοδυτών, όσο και σε πλήθος άλλων τομέων, όπως:

  • Η αλληλοϋποστήριξη

  • Η παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές κλπ)

  • Η αναζήτηση αγνοουμένων

  • Η προστασία της φύσης και ιδιαιτέρως της θάλασσας με συνεχείς καθαρισμούς βυθών σε όλη της Ελλάδα
  • Η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης
  • Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των μελών μας και υψηλού βαθμού ετοιμότητας για παροχή των υπηρεσιών μας, όπου τις χρειάζεται η πατρίδα και η κοινωνία
  • Η έκδοση τριμηνιαίου εντύπου υπό τον τίτλο “Ο ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΣ”, που διανέμεται δωρεάν στα μέλη μας και σε ενδιαφερομένους φίλους του Συνδέσμου

Διαχρονικές αξίες των Ειδικών Δυνάμεων

Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων

Το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο στην Ελλάδα έχοντας στους κόλπους του χιλιάδες Βατραχανθρώπους (ΟΥΚ), που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση και έλαβαν πτυχίο Υποβρυχίου Καταστροφέα, μονίμους και εφέδρους, εν ενεργεία και μη.

Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων

Η παρούσα σελίδα, παρακολουθεί τις αξίες και τις δράσεις του Συνδέσμου των Ελλήνων Βατραχανθρώπων

Παλατιανός Αλέξανδρος

Πρόεδρος Συνδέσμου